RCD / NOVAS

O Real Club Deportivo, primeiro Club certificado en Compliance Penal por AENOR

09/02/2018 16:15

O Presidente do Real Club Deportivo, Constantino Fernández Pico, recibiu do Director Xeral de AENOR, Rafael García Meiro, o certificado que acredita que o Dépor implantou un Sistema de Xestión de Compliance Penal que cumpre cos requisitos da Norma UNE 19601, apostando pola mellora continua. Desta forma, convértese no primeiro club de fútbol que obtén este certificado con AENOR.

O Presidente do Real Club Deportivo, Tino Fernández afirmou que “Esta certificación de AENOR é a demostración clara e obxectiva da implantación de procesos e sistemas de seguimento, avaliación e control que sitúan ao Dépor á vangarda do fútbol español en canto á xestión empresarial responsable dun Club. É a acreditación da excelencia no traballo levado a cabo nas áreas de goberno corporativo, social e legal da entidade no últimos catro anos”.

Para o Director Xeral de AENOR, Rafael García Meiro, “O certificado que entregamos é un paso importante nun camiño que vén percorrendo o Dépor no compromiso co bo goberno e a transparencia. Os auditores de AENOR destacaron o magnífico traballo do Club, previo ao proceso de certificación, o seu alto grao de transparencia e o seu constante labor contra a violencia no fútbol”.

Entre outras vantaxes, este certificado axuda a previr a comisión de delitos, reducir o risco penal e fomentar unha cultura empresarial ética e de cumprimento coa Lei. Ademais, supón unha vantaxe competitiva e contribúe a xerar confianza ante terceiros, como clientes, accionistas, socios de negocio ou autoridades xudiciais; así mesmo mellora a reputación das organizacións.

O certificado conforme ao estándar nacional UNE 19601 demostra a dilixencia debida e as mellores prácticas na prevención e detección de condutas contrarias á Lei nas organizacións, polo que pode chegar a atenuar ou mesmo eximir a responsabilidade penal.

A Lei Orgánica 1/2015 de reforma do Código Penal considera os modelos de prevención de delitos como posibles elementos de exoneración e atenuación da responsabilidade penal da persoa xurídica. Mentres, a Circular 1/2016 da Fiscalía Xeral do Estado sobre a reforma do Código Penal sinala que as certificacións poderán ser valoradas como un elemento adicional da eficacia do devanditos modelos.

ÚNEA 19601 establece requisitos que responden ao indicado polo Código Penal para estes modelos pero tamén vai máis aló, incorporando as boas prácticas en materia de compliance, mundialmente aceptadas.

Entre outros requisitos, a Norma UNE 19601 establece que as organizacións deben, por exemplo:

· Identificar, analizar e avaliar os riscos penais.

· Usar procedementos para a posta en coñecemento das condutas potencialmente delituosas.

· Supervisar o Sistema por parte do órgano de compliance penal.

· Crear unha cultura na que se integren a política e o Sistema de Xestión de Compliance.

O certificado ten unha validez de tres anos, durante os cales as organizacións deben someterse a auditorías anuais de seguimento para verificar que se segue cumprindo a Norma.

O sistema que establece UNEA 19601 presenta a denominada estrutura de Alto Nivel, común a todas as normas internacionais ISO de sistemas de xestión, co que é integrable noutros sistemas de xestión como o descrito na Norma UNE-ISO 37001 sobre Antisoborno.

Este documento está dirixido a todo tipo de organizacións de España, independentemente do seu tipo, tamaño, natureza ou actividade e do sector ao que pertenza (privado, público, con ou sen ánimo de lucro).