RCD / ABONOS 20·21

 

DEPORTIVISTA,

se tiveses que responder a: por que razón es do Dépor? non dubidamos que terías ducias de respostas.
Seguro que tampouco é fácil que quen non sente o mesmo que ti polo Dépor entenda as túas razóns.
Pero non hai razón máis poderosa que a que sae do corazón para crer en algo.
Levas anos, décadas, facéndoo sufrir, dándolle alegrías e tristezas, sustos e algún momento de calma, pero en ningún momento díxoche "basta, afástate desta tolemia de emocións sen as que a túa vida non sería a mesma!"
Así que, grazas a ti, ao teu corazón, por seguir latexando en branco e azul.
Sen saber cando poderás volver a ABANCA-RIAZOR e Abegondo, a que retos vanse a ter que enfrontar os equipos, cantos quilómetros vas poder percorrer xunto a eles, quen vai defender ese escudo que levas con orgullo no peito, parece difícil poder darche razóns para seguir sendo socio do Dépor. Pero é que o corazón ten razóns que a razón non entende.
Por iso, imos empezar a camiñar xuntos ante este novo desafío que temos por diante, ir paso a paso para reactivar os nosos corazóns e así demostrar que cada un de nós somos parte fundamental dunha forza imparable.

Para moitos, só isto non sería razón suficiente para renovar como socio. Para nós é moi importante e estamos seguros que, para ti, Deportivista, na situación na que estamos, é unha razón máis que poderosa.
É unha #razónDÉcorazón.

¡Moitísimas grazas por querer renovar o teu carné do Dépor!

PD: Deportivista, unha razón, de corazón e de sentidiño durante toda esta campaña: salvo causa de forza maior (que se atenderá na OAD e exclusivamente baixo cita previa) trata de renovar o teu carné nesta páxina para evitar colas, aglomeracións e protexer a túa saúde e a do resto de Deportivistas.

Forza Dépor! 

Cambiar imagen

AVISO! DEBIDO AO ALTO RITMO DE RENOVACIÓN E ALTA DE ABONOS, A EXPEDICIÓN DO CARNÉ PODE DILATARSE MÁIS ALÓ DAS 72 HORAS INICIALMENTE PREVISTAS POLO QUE SE RECOMENDA ESPERAR POLO MENOS 5 DÍAS ANTES DE PASAR A RETIRALO POLA DÉPORTIENDA DE ABANCA-RIAZOR E ASÍ EVITAR DESPRAZAMENTOS INNECESARIOS. A RENOVACIÓN DOS SOCIOS DE OURO É AUTOMÁTICA, RECIBINDO NO SEU DOMICILIO O CARNÉ DA TEMPORADA 20·21.

Como nos pasou á maioría, a conxuntura económica actual tamén afectou ao Club. A drástica caída dos ingresos e o incremento dos gastos derivados principalmente de implementar as medidas para cumprir a normativa sanitaria, lévanos a abrir a primeira parte da Campaña de Abonos do Dépor 20·21, a pesar de que, polos motivos que ben coñeces, non podemos concretar cal será o prezo final do teu abono a próxima temporada.

Somos moi conscientes do esforzo económico que supón para moitos Deportivistas o colaborar co Club este ano, polo que entendemos non poder contar con algúns dos vosos apoios, pero querémosvos agradecer igualmente o moito que nos axudastes todos estes anos. De corazón, ¡moitas grazas! Sabemos do voso sentimento Deportivista, desexámosvos o mellor e seguro que os nosos camiños volverán xuntarse no futuro.

Para aqueles que si están en disposición de facer un esforzo máis para continuar respaldando económicamente ao Club, buscamos un primeiro apoio, todos a un tempo, todos por igual, cunha cota mínima que che permitirá manter a localidade, a antigüidade como socio do Dépor e o resto de vantaxes asociadas ao carné que xa poderás ter no teu poder.

Cambiar imagen

AVISO! DEBIDO AO ALTO RITMO DE RENOVACIÓN E ALTA DE ABONOS, A EXPEDICIÓN DO CARNÉ PODE DILATARSE MÁIS ALÓ DAS 72 HORAS INICIALMENTE PREVISTAS POLO QUE SE RECOMENDA ESPERAR POLO MENOS 5 DÍAS ANTES DE PASAR A RETIRALO POLA DÉPORTIENDA DE ABANCA-RIAZOR E ASÍ EVITAR DESPRAZAMENTOS INNECESARIOS. A RENOVACIÓN DOS SOCIOS DE OURO É AUTOMÁTICA, RECIBINDO NO SEU DOMICILIO O CARNÉ DA TEMPORADA 20·21.

Esta primeira Cota de Reserva, fixada en 50 euros para todos os socios, de todas as bancadas e con calquera tipo de abono (Completos e bonificados: Maior de 65, Diversidade Funcional, Desempregado, Sub 25, ADN branquiazul -Sub 15-, Bancada Familiar, Bancada Peñas Deportivistas, Bancada Estudantes, Bancada Especial Nen@s), tamén para novas altas, permite manter a localidade, a antigüidade como socio do Dépor e o resto de vantaxes asociadas ao carné, como sucede cos Socios Amigos, pero con localidade asignada. 

No caso de que toda a temporada se disputase a porta pechada, a Cota de Reserva será a única a pagar en todo o ano.

En canto se permita o acceso total ao Estadio, o Club fixará unha segunda Cota de Abono, cuxo importe determinarase en función ao número de partidos que resten da Temporada co aforo completo garantido, descontando do prezo final a pagar os 50 euros desembolsados na primeira Cota de Reserva. No momento de abonar a Cota de Reserva farase entrega do carné físico da Temporada 20·21, pero o abono estará desactivado como método de acceso ao Estadio ABANCA-RIAZOR até garantir o aforo completo. 

Ademais, os Socios Protectores recibirán, no momento de abonar a Cota de Reserva, xunto co carné distintivo que lles recoñece o seu apoio ao Club e concédelles unha serie de vantaxes extra que poden gozar desde ese momento, a toalla exclusiva “Eu molléime polo Dépor”.

No caso de que se inicie a Temporada 20·21 con limitación de aforo, para poder asistir aos partidos o socio deberá adquirir unha entrada que terá un prezo proporcional ao importe do abono por partido, é dicir, calcularase dividindo o custo do abono anual entre o número de partidos da temporada completa. Ademais, terase en conta o nivel de prioridade de acceso establecido no Plan de Compensación de Abonos da Temporada 2019/2020. 

Cota de Reserva non é reembolsable en ningún caso, pero si se descontará integramente da segunda cota ou Cota de Abono.

Cambiar imagen

Se por causa de forza maior necesitas ser atendido na Oficina de Atención ao Deportivista (OAD) para tramitar a túa renovación ou alta, debes solicitar cita previa a través desta plataforma. Solicítaa no seguinte botónse non, non poderás ser atendido:


Ademais de online, tamén podes renovar por teléfono ou mediante transferencia:

Mediante o servizo telefónico de ABANCA

No 981 910 544 de luns a sábado, excepto festivos nacionais

De 08:00 a 22:00 horas

Os carnés estarán dispoñibles desde 72 horas despois da xestión ata que finalice a temporada na DéporTienda de ABANCA-RIAZOR en horario de luns a sábado de 10:00 a 20:30 horas


Mediante ingreso na conta do Real Club Deportivo

ABANCA ES72 2080 0063 42 3040031088 

Reserva o abono indicando nome, apelidos e DNI do abonado

Unha vez efectuado o ingreso, un requisito imprescindible para facer efectiva a Cota de Reserva (50€) é enviar un correo electrónico a atencion.deportivista@rcdeportivo.es achegando o xustificante bancario, copia do DNI, sinalando os datos do abonado ou abonos e indicando no asunto “Cota de Reserva por transferencia”. Unha vez recibido o correo electrónico, procederase a comprobar tanto a transferencia bancaria como os datos, e, posteriormente, farase efectiva a reserva respondendo o correo electrónico desde a Oficina de Atención ao Deportivista


Tamén é posible darse de alta como novo socio do Dépor págando polo momento só a Cota de Reserva nestas tres modalidades:

Cambiar imagen

Cambiar imagen

Cambiar imagen

AVISO! DEBIDO AO ALTO RITMO DE RENOVACIÓN E ALTA DE ABONOS, A EXPEDICIÓN DO CARNÉ PODE DILATARSE MÁIS ALÓ DAS 72 HORAS INICIALMENTE PREVISTAS POLO QUE SE RECOMENDA ESPERAR POLO MENOS 5 DÍAS ANTES DE PASAR A RETIRALO POLA DÉPORTIENDA DE ABANCA-RIAZOR E ASÍ EVITAR DESPRAZAMENTOS INNECESARIOS.


Tanto para renovacións como para altas, no momento en que se determine a segunda cota, Cota de Abono, deberá ser pagada no tempo e forma que se marque e se comunique convenientemente desde o Club. No caso de que o socio non execute o pago desta segunda cota, non se completaría a súa xestión para adquirir a súa condición de abonado da Temporada 20·21, o que levaría a perda da localidade.

A aqueles abonados da Temporada 2019/2020 que no Plan de Compensación de Abonos escolleron a opción 4: “Moedeiro Dépor Abonos”, aplicaráselles a compensación que lles corresponde sobre a segunda cota ou Cota de Abono, á que previamente xa se lle haberá descontado o importe pago en concepto de Cota de Reserva.


Mentres o Club non dispoña do 100% do aforo do Estadio ABANCA-RIAZOR aplicarase o protocolo de Estadio Limpo e Seguro, coas seguintes condicións en caso de existir limitación de capacidade:

  • Prioridade de asistencia para os Socios Protectores (aqueles que renunciaron á compensación ou reembolso polos partidos non gozados da Temporada 2019-2020): primeiro nivel de acceso. Obrigatorio adquirir entrada a prezo proporcional ao importe do abono por partido.
  • No caso de que a limitación do aforo sexa inferior ao número de Socios Protectores establecerase un criterio aínda por determinar, exclusivamente entre os Socios Protectores, para xerar unha listaxe de peticionarios, beneficiarios finais e rotación de partidos entre eles. Obrigatorio adquirir entrada a prezo proporcional ao importe do abono por partido.
  • No caso de que a limitación de aforo sexa superior ao número de socios protectores, estes poderán entrar na súa totalidade adquirindo unha entrada e ampliarase o aforo ao segundo nivel, é dicir, aos socios que elixiron as modalidades 2, 3 e 4 dentro do Plan de Compensación de Abonos da Temporada 2019/2020. No caso de que dita limitación non permita o paso de todos os abonados con segundo nivel de acceso, establecerase un criterio aínda por determinar para xerar unha listaxe de peticionarios, beneficiarios finais e rotación de partidos entre os abonados con este nivel de acceso. Obrigatorio adquirir entrada a prezo proporcional ao importe do abono por partido (neste caso os Socios Protectores xa terían o acceso garantido adquirindo unha entrada).
  • No caso de que a limitación de aforo sexa superior ao número de socios con acceso de nivel 1 (Socios Protectores) e de nivel 2, procederase a ampliar ao resto de socios con nivel 3. No caso de que dita limitación non permita o aforo de todos os abonados con nivel de acceso 3, establecerase un criterio aínda por determinar para xerar unha listaxe de peticionarios, beneficiarios finais e rotación de partidos entre os abonados con este nivel de acceso. Obrigatorio adquirir entrada a prezo proporcional ao importe do abono por partido (neste caso os socios con nivel 1, é dicir, Socios Protectores, e con nivel 2 xa terían o acceso garantido adquirindo unha entrada).

Condicións especiais de acceso: para acceder ao Estadio ABANCA-RIAZOR deberanse cumprir as condicións que as limitacións e regulacións sanitarias permitan. Así, os abonados non poderán manter o seu asento habitual. A distribución das localidades será o máis próxima posible á localización ou zona de prezo do abonado. O Club traballará para facer posible que se poidan facer peticións e asignacións de localidades conxuntas e para favorecer os agrupamentos familiares.

O acceso non se fará co carné de abonado senón que deberá retirar unha entrada para cada partido.

O prezo da entrada será proporcional ao prezo do abono por partido. Cando se volva a recuperar todo o aforo, os abonados poderán dispor do abono físico e da súa localidade habitual.ATENCIÓN AO DEPORTIVISTA (OAD)

Durante o período de Cota de Reserva atenderase só con cita previa

 http://citaprevia.rcdeportivo.es

Máis información

atencion.deportivista@rcdeportivo.es

981 259 500 (Extensión 1)