RCDeportivo RCDeportivo RCDeportivo
GL
RCDEPORTIVO

Aprobación de todos os puntos da orde do día de maneira practicamente unánime

Esta tarde celebrouse, en segunda convocatoria, a Xunta Xeral de Accionistas do Real Club Deportivo. A Xunta Xeral quedou configurada coa presenza de 95 accionistas, con 1.552 accións propias e 52.924 accións representadas (1.453 accionistas representados), cun total de 3.274.007,60 € de capital presente e representado (31,80987 % do Capital Social).

Tralo informe do presidente aos accionistas, repasando toda a actividade social do pasado exercicio, a presentación do resto dos puntos, a alocución do Conselleiro da área Económica Enrique Calvete, a intervención de 7 accionistas e os seus representantes e as respostas de Tino Fernández, os resultados das votacións foron os seguintes:

Segundo.- Aprobación dos seguintes puntos relativos ao Exercicio Social pechado ao 30 de xuño de 2018:

2.1. Aprobación das Contas Anuais Individuais.

Si: 54.133 (99,8082 %)
Non: 96 (0,1770 %)
Abs: 8 (0,0148 %)

2.2. Aprobación das Contas Anuais Consolidadas.

Si: 54.203 (99,9189 %)
Non: 36 (0,0664 %)
Abs: 8 (0,0147 %)

2.3. Aprobación da xestión social realizada polo Consello de Administración.

Si: 54.128 (99,8082 %)
Non: 96 (0,1770 %)
Abs: 8 (0,0148 %)

2.4. Aprobación da proposta de aplicación do resultado do exercicio pechado ao 30 de xuño de 2018.

Si: 52.033 (99,8044 %)
Non: 94 (0,1803 %)
Abs: 8 (0,0153 %)

Terceiro.- Aprobación do Orzamento correspondente á Temporada Futbolística 2018-2019.

Si: 54.104 (99,9224 %)
Non: 34 (0,0628 %)
Abs: 8 (0,0148 %)

Quinto.- Delegación de facultades.

Si: 51.922 (99,9384 %)
Non: 32 (0,0616 %)
Abs: 0 (0,0000 %)