RCD / #ANOSAFORZA / SOCIOS

SOCIOS

Queres facerte socio do Deportivo?

Achégate á Oficina de Atención ao Deportivista (Estadio ABANCA-RIAZOR, avenida de La Habana s/n) e alí indicarémosche que localidades están dispoñibles.

Que tes que traer?

Tan só nos fan falta o teu nome e apelidos, data de nacemento, DNI, dirección e teléfono.

CARNÉS BONIFICADOS

Maiores de 65:

Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada. Aplicable en todas as localidades. Considerarase maior de 65 anos a todos aqueles socios nados antes do 31/12/1954 (inclusive). En caso de non acudir o titular do abono a renovar ou dar o alta, solicitarase DNI ou Fe de Vida. Será obrigatoria a presentación do DNI no momento da expedición e a requirimento de calquera empregado do Club durante a temporada. A utilización do carné por persoas menores de 65 anos será motivo de retirada inmediata do mesmo, que só poderá ser recuperado, por parte do titular (I) abonando o prezo da entrada de público fixado para o devandito partido no que foi retirado na bancada correspondente, se esta fose a primeira vez que se retira ou (II) abonando a diferenza entre o prezo bonificado e o prezo sen desconto da bancada do devandito carné se o mal uso reiterásese.

Diversidade Funcional:

Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada a toda persoa que padeza unha discapacidade igual ou superior a un 33%. Para obtelo debe presentar o certificado de discapacidade no momento de expedir o carné. En caso de necesitar acompañante (imprescindible certificado médico) aplicaráselle a este o mesmo desconto. A zona habilitada para abonados con mobilidade reducida en cadeira de rodas atópase situada en Tribuna Inferior Impar e Pavillón Inferior e aplicarase o desconto do 20% sobre o prezo do abono de Marathón Inferior. A utilización do carné por persoas distintas ao seu titular será motivo de retirada inmediata do mesmo, que só poderá ser recuperado, por parte do titular (I) abonando o prezo da entrada de público fixado para o devandito partido no que foi retirado na bancada correspondente, se esta fose a primeira vez que se retira ou (II) abonando a diferenza entre o prezo bonificado e o prezo sen desconto da bancada do devandito carné se o mal uso reiterásese.

Desempregado:

Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada. Aplicable a todas as localidades. Deberase presentar cartón actualizado que certifica a condición de demandante de emprego expedida polo SEPE, non sendo válida a “mellora de emprego”. O carné só poderá ser utilizado polo titular durante a temporada, polo que deberá presentar o DNI a requirimento de calquera empregado do Club, procedéndose á súa retirada en caso de uso indebido. Para recuperalo, o titular deberá (I) abonar o prezo da entrada de público fixado para o devandito partido no que foi retirado na bancada correspondente, se esta fose a primeira vez que se retira ou (II) abonar a diferenza entre o prezo bonificado e o prezo sen desconto da bancada do devandito carné se o mal uso reiterásese.

Sub 25:

Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada. Aplicable en todas as localidades. Considérase sub 25 a todos aqueles socios nados entre o 01/01/1994 e o 31/12/2003 (ambos inclusive). Será obrigatoria a presentación do DNI no momento da expedición e a requirimento de calquera empregado do Club durante a temporada. A utilización do carné por persoas maiores de 25 anos será motivo de retirada do mesmo. Só poderá ser recuperado, por parte do titular (I) abonando o prezo da entrada de público fixado para o devandito partido no que foi retirado na bancada correspondente, se esta fose a primeira vez que se retira ou (II) abonando a diferenza entre o prezo bonificado e o prezo sen desconto da bancada do devandito carné se o mal uso reiterásese.

ADN Branquiazul (Sub 15):

Tarifa especial sobre o Abono Normal da temporada. Considérase ADN Branquiazul a todos aqueles socios nados despois do 01/01/2004 (inclusive). O abono deberá ir sempre vinculado ao dun socio maior de idade. No momento de alta dun carné de ADN Branquiazul entregarase a asinar un documento ao socio maior de idade responsabilizándose da súa correcta utilización durante a temporada. A utilización do carné por persoas maiores de 15 anos será motivo de retirada do mesmo, que só poderá ser recuperado, por parte do adulto responsable do menor titular (I) abonando o prezo da entrada de público fixado para o devandito partido no que foi retirado na bancada correspondente, se esta fose a primeira vez que se retira ou (II) abonando a diferenza entre o prezo bonificado e o prezo sen desconto da bancada do devandito carné se o mal uso reiterásese.

Bancada Familiar:

Abono especial para familias, que permitirá aos membros dunha mesma familia apoiar xuntos ao equipo. Mínimo 3 membros dunha mesma familia (pais-fillos/avós-netos). Dous tipos de pack: 2 adultos 1 neno ou 1 adulto 2 nenos. Nenos até 15 anos e un máximo de 3 nenos adicionais. O abono do/o neno/s irá sempre vinculado ao socio maior de idade. No momento da expedición dos carnés familiares entregarase a asinar un documento ao socio maior de idade responsabilizándose da súa correcta utilización durante a temporada. Imprescindible presentar o Libro de Familia para acreditar a relación de parentesco. A zona habilitada como Bancada Familiar atópase situada en Tribuna Inferior Lateral e Preferencia Superior Córner. Xuntanza Familiar: situada en Preferencia Superior Corner aplícase un desconto especial sobre o prezo do abono normal ás familias cun parentesco até segundo grao (mostrarase o libro de familia ou documento que acredite o parentesco) e cun mínimo de tres abonos.

Bancada Penas Deportivistas:

Abonos especiais para as penas Deportivistas con prezos bonificados co obxectivo de que as penas poidan situarse conxuntamente para animar ao equipo. Número mínimo de membros dunha mesma pena para acceder á bonificación: 3. Sobre a tarifa especial aplicarase o 20% de desconto se son entre 5 e 9 os membros dunha mesma pena e o 30% de desconto se son 10 ou máis membros dunha mesma pena. O presidente da pena será quen solicite a totalidade dos abonos, realizará o trámite previa cita con toda a información completa dos abonos dos seus peñistas e efectuará o pago conxunto. A zona habilitada como Bancada Penas Deportivistas atópase situada en Preferencia Superior Córner Impar.

Bancada Estudantes:

Abono especial estudantes (Carné Universitario), para gozar todos xuntos ao terminar as clases dos partidos do Dépor. Imprescindible presentar Carné Universitario (sempre que nel indíquese a data de caducidade do mesmo) ou a matrícula do ano académico en curso no momento de expedir o abono. A zona habilitada como Bancada Estudantes atópase situada en Preferencia Superior Córner. A utilización do carné por unha persoa diferente do titular será motivo de retirada do mesmo, que só poderá ser recuperado, por parte do titular (I) abonando o prezo da entrada de público fixado para o devandito partido no que foi retirado na bancada correspondente, se esta fose a primeira vez que se retira ou (II) abonando a diferenza entre o prezo bonificado e o prezo sen desconto da bancada do devandito carné se o mal uso reiterásese.

Bancada Especial Nenos:

Abono especial para Deportivistas menores de 15 anos que poderán gozar todos xuntos os partidos do Dépor. Considerarase menor de 15 anos a todos aqueles socios nados despois do 01/01/2004 (inclusive). Bancada situada en Pavillón Superior Impar. Por motivos de seguridade o Club resérvase o dereito de recolocar a unha bancada igual ou superior en determinados partidos por afluencia de afección visitante coas mesmas condicións que na bancada orixinal. O abono deberá ir sempre vinculado ao dun socio maior de idade. No momento de alta dun carné Bancada Especial Nen@s entregarase a asinar un documento ao socio maior de idade responsabilizándose da súa correcta utilización durante a temporada. A utilización do carné por persoas maiores de 15 anos será motivo de retirada do mesmo, que só poderá ser recuperado, por parte do adulto responsable do menor titular (I) abonando o prezo da entrada de público fixado para o devandito partido no que foi retirado na bancada correspondente, se esta fose a primeira vez que se retira ou (II) abonando a diferenza entre o prezo bonificado e o prezo sen desconto da bancada do devandito carné se o mal uso reiterásese.

Socio Amigo:

Especialmente creado para afeccionados que residen fóra da Coruña. Poderán manter a antigüidade e asistir a un encontro de Liga (excluídos partidos de play off, cuartos de final ou semifinal de Copa do Rei). Prezo único do abono: 50 euros. A entrada poderá ser de calquera das bancadas de Fondo (Pavillón ou Marathón) ou Preferencia Inferior, sempre baixo a dispoñibilidade do momento no que se realice a solicitude.

Nen@ Dépor:

Especialmente creado para recentemente nacidos de 0-2 anos. Considérase Nen@ Dépor a todos aqueles socios nados despois do 01/01/2017 (inclusive). Poderán manter a antigüidade e asistir aos partidos de LaLiga 1|2|3 ou da Copa do Rei (excluídos partidos de play off, cuartos de final ou semifinal de Copa do Rei) que se disputen no Estadio ABANCA-RIAZOR, para iso só terán que retirar a invitación de acceso o mesmo día de partido en presenza do NEN@Dépor. Prezo do abono 50 euros. Prezo único do abono con produtos NEN@Dépor da DéporTienda, especial pack de agasallo: 75 euros.

Bancada Solidaria:

O Real Club Deportivo, fiel ao seu compromiso solidario e co obxectivo de comunicar as innumerables accións de Responsabilidade Social que desenvolve ao longo do ano, habilita unha Bancada Solidaria, cunha capacidade de 250 localidades, para axudar á integración social dos diferentes colectivos presentes na nosa cidade. O Club, cumprindo coa súa política de transparencia, fará pública en cada xornada a lista de colectivos participantes. Só poderán solicitar ONGs, Fundacións ou Institucións sen ánimo de lucro que traballen a nivel local con colectivos desfavorecidos, saúde, infancia ou integración social. O protocolo completo de solicitudes xestiónase no Departamento de Responsabilidade Social en responsabilidadsocial@rcdeportivo.es .

RENOVACIÓNS

ONLINE
Na páxina rcdeportivo.es/abonos durante as 24 horas do día poderanse renovar abonos (salvo os bonificados como desempregados, bancadas especiais, abonos mensuais e todo o que requira cambio de asento ou de localidade). Os carnés renovados online durante a Campaña de Abonos estarán dispoñibles desde 72 horas despois da súa xestión na DéporTienda (Estadio ABANCA-RIAZOR, r/ Manuel Murguía s/n) en horario de luns a sábado de 10:00 a 20:30 horas. Aqueles que retiren o seu abono na DéporTienda disporán dun 5 % de desconto acumulable para as compras. Desconto válido exclusivamente o día de retirada do abono e durante a campaña. Para a recollida do carné será necesario presentar o DNI ou o carné de abonado da pasada temporada do socio titular. Tamén pode seleccionar o envío a domicilio mediante servizo de mensaxería, gastos de envío non incluídos.

TELÉFONO
Mediante o servizo telefónico de ABANCA: 981 910 544 todos os días de 08:00 a 22:00 horas, poderanse renovar abonos (salvo os bonificados como desempregados, bancadas especiais, abonos mensuais e toda renovación que requira cambio de asento ou de localidade). Os carnés estarán dispoñibles desde 120 horas despois da xestión na sucursal de ABANCA seleccionada polo abonado, gastos de xestión non incluídos.

TRANSFERENCIA
Mediante ingreso na conta do Real Club Deportivo, ABANCA ES72 2080 0063 42 3040031088 pódense renovar abonos (salvo os bonificados como desempregados, bancadas especiais, abonos mensuais e toda renovación que requira cambio de asento ou de localidade), indicando nome, apelidos e DNI do abonado. Unha vez efectuado o ingreso, é un requisito imprescindible para facer efectiva a renovación enviar un correo electrónico a atencion.deportivista@rcdeportivo.es achegando o xustificante bancario, copia do DNI, sinalando os datos do abonado e indicando no asunto “renovación por transferencia”. Unha vez recibido o correo electrónico, procederase a comprobar tanto a transferencia bancaria como os datos, e, posteriormente, farase efectiva a renovación respondendo o correo electrónico desde a Oficina de Atención ao Deportivista.

DESPACHO DE BILLETES DA OFICINA DE ATENCIÓN Ao DEPORTIVISTA 

Pide a túa cita. Entra na plataforma de cita previa de abonos para evitar as longas colas de espera. Entra na páxina: citaprevia.rcdeportivo.es. Todos aqueles deportivistas que non soliciten cita previa terán que esperar a que se liberen os postos nos despachos de billetes, pois prevalecerán aqueles que soliciten a cita previa.

Nota: Os días marcados no calendario como cambio de localidade así como alta de novos abonos das localidades liberadas (do 3 ao 10 de agosto) atenderase exclusivamente polo sistema de cita previa.

Pago en efectivo ou con cartón. Presentando o carné de abonado da Temporada 2018/19 ou o DNI. En caso de aplicarse algunha nova bonificación, a documentación requirida en cada caso.

Pago fraccionado. Unicamente os abonos que tivesen esta modalidade de pago a Temporada 2018/2019 poderán renovar o seu carné mediante o pago fraccionado en dez cotas co Club, o cal leva un incremento do 10% sobre o prezo do abono anual. O resto de abonados que renoven o seu abono e desexen fraccionar o pago deberán facelo mediante o financiamento de ABANCA. A primeira cota cárgase a primeira semana de xullo de 2019 e a última cargarase en abril de 2020.
Os abonos non incluídos no pago fraccionado son: Bancada Familiar, Bancada Penas, Bancada Estudantes e carnés bonificados co desconto de Desempregados, Socio Amigo e Nen@ Dépor.

Horario de despachos de billetes:

Horario de despachos de billetes (Oficina de Atención ao Deportivista. Avenida de La Habana, s/n 15011 A Coruña): desde o 2 de xullo ao 23 de agosto de luns a venres de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de 10:30 a 13:30 horas.

Resto da temporada na OAD de 10:00 a 13:30 e de 16:30 a 19:00 horas.

Cambios de bancada e localidade: No momento da renovación podes cambiar de bancada ou localidade para outras bancadas ou localidades dentro das dispoñibles; con todo, se queres cambiar de asento a outro non dispoñible, terás que realizalo unha vez liberados os asentos non renovados dentro do prazo e forma establecido no calendario.