RCDeportivo RCDeportivo RCDeportivo
GL
RCDEPORTIVO

Datos das votacións da Xunta Xeral Extraordinaria de Accionistas

Esta tarde-noite celebrouse, en segunda convocatoria, a Xunta Xeral Extraordinaria de Accionistas do Real Club Deportivo. A Xunta Xeral quedou configurada coa presenza de 417 accionistas, con 6.689 accións propias e 56.941 accións representadas (3.383 accionistas presentes e representados), cun total de 3.824.163,00 € de capital presente e representado (37,15512 % do Capital Social).

Os resultados das votacións foron os seguintes:

Primeiro.- Dimisión voluntaria do actual órgano de goberno e toma de razón da mesma pola Sociedade.

Si: 56.061 (97,8087 %)
Non: 1.195 (2,0849 %)
Abs: 61 (0,1064 %)

Segundo.- Fixación do número de membros do Consello de Administración dentro dos límites estatutariamente establecidos.

2.1: Tres membros
Si: 124 (74,2515 %)
Non: 26 (15,5689 %)
Abs: 17 (10,1796 %)

2.2: Catro membros
Si: 64 (67,3684 %)
Non: 22 (23,1579 %)
Abs: 9 (9,4737 %)

2.3: Cinco membros
Si: 434 (93,3333 %)
Non: 22 (4,7312 %)
Abs: 9 (1,9355 %)

2.4: Seis membros
Si: 53.798 (99,9610 %)
Non: 18 (0,0334 %)
Abs: 3 (0,0056 %)

2.5: Sete membros
Si: 538 (94,8854 %)
Non: 20 (3,5273 %)
Abs: 9 (1,5873 %)

2.6: Oito membros
Si: 5.579 (99,4474 %)
Non: 22 (0,3922 %)
Abs: 9 (0,1604 %)

Terceiro.- Nomeamento de Conselleiros de forma individualizada.

3.1 Jesús Ángel Martínez Loira
Si: 4.425
Non: 24.181

3.2 Sofía Toro Prieto-Puga
Si: 4.607
Non: 24.196

3.3 Vicente Castro Pardo
Si: 4.571
Non: 24.165

3.4 Luis Salgado
Si: 4.452
Non: 24.194

3.5 Juan Carlos Vázquez Veras
Si: 4.470
Non: 24.187

3.9 Manuel López Cascallar
Si: 444
Non: 24.422

3.10 Dwight Lindstrom
Si: 297
Non: 24.441

3.11 Carlos López Cascallar
Si: 295
Non: 24.445

3.12 Óscar Naveiras Picos
Si: 282
Non: 820

3.17 Francisco Martínez Zas
Si: 33.859
Non: 4.897

3.18 Juan Manuel Sánchez Padrós
Si: 33.796
Non: 4.768

3.19 Jorge Borrajo Dios
Si: 33.737
Non: 4.877

3.20 Alberto Méndez Rodríguez
Si: 33.839
Non: 4.763

3.21 Jesús Chapela Rey
Si: 33.848
Non: 4.844

3.22 Pablo Ruiz Cuadrado
Si: 33.857
Non: 4.638

3.25 Fernando Vidal Raposo
Si: 24.596
Non: 24.104

3.26 José Luis Queijeiro
Si: 24.603
Non: 24.288

3.27 Manuel José Vázquez
Si: 24.323
Non: 24.197

3.28 Juan Antonio Armenteros
Si: 24.480
Non: 24.288

3.29 Luis Montes
Si: 24.592
Non: 24.161

3.30 Federico García Poncet
Si: 21.244
Non: 24.288

3.33 Miguel Chouza Fidalgo
Si: 745
Non: 24.194

Cuarto.- Delegación de facultades.

Si: 31.724 (98,2898 %)
Non: 114 (0,3532 %)
Abs: 438 (1,3570 %)