RCDeportivo RCDeportivo RCDeportivo
GL
RCDEPORTIVO

Resultados das votacións da Xunta Xeral Extraordinaria de Accionistas

Esta tarde celebrouse, en segunda convocatoria, a Xunta Xeral de Accionistas do Real Club Deportivo da Coruña, SAD (Capital social: 10.292.425,50 euros, Número de accións: 171.255) con estes resultados:

Accionistas presentes: 261
Accións propias: 4.584 accións, 275.498,40 euros (2,67671 %)
Accionistas representados: 1.441
Accións representadas: 43.372 accións, 2.606.657,20 euros (25,32598 %)
Accionistas presentes máis representados: 1.702
Accións presentes e representadas: 47.956
Total capital presente e representado: 2.882.155,60 euros (28,00269 %)

Primeiro.- Dimisión voluntaria do actual órgano de goberno e toma de razón da mesma pola sociedade:

Si: 46.865 (99,5074 %)
Non: 93 (0,1975 %)
Abs: 139 (0,2951 %)

Segundo.- Fixación do número de membros do Consello de Administración dentro dos límites estatuariamente establecidos:

2.1: Tres membros
Si: 14 (87,5000 %)
Non: 2 (12,5000 %)
Abs: 0

2.2: Catro membros
Si: 54 (96,4286 %)
Non: 2 (3,5714 %)
Abs: 0

2.3: Cinco membros
Si: 10 (83,3333 %)
Non: 2 (16,6667 %)
Abs: 0

2.4: Seis membros
Si: 52 (96,2963 %)
Non: 2 (3,7037 %)
Abs: 0

2.5: Sete membros
Si: 42 (80,7692 %)
Non: 10 (19,2308 %)
Abs: 0

2.6: Oito membros
Si: 47.031 (99,6251 %)
Non: 131 (0,2775 %)
Abs: 46 (0,0974 %)

Terceiro.- Nomeamento de conselleiros de forma individualizada:

3.1 Fernando Vidal Raposo
Si: 46.962 (99,6203 %)
Non: 122 (0,2588 %)
Abs: 57 (0,1209 %)

3.2 Juan Antonio Armenteros Cuetos
Si: 46.955 (99,6498 %)
Non: 111 (0,2356 %)
Abs: 54 (0,1146 %)

3.3 José Luis Queijeiro Fuentes
Si: 46.912 (99,7131 %)
Non: 73 (0,1552 %)
Abs: 62 (0,1318 %)

3.4 Manuel José Vázquez Martínez
Si: 46.939 (99,6201 %)
Non: 117 (0,2483 %)
Abs: 62 (0,1316 %)

3.5 Federico García Poncet
Si: 46.913 (99,6601 %)
Non: 98 (0,2082 %)
Abs: 62 (0,1317 %)

3.6 Miguel Otero Santín
Si: 46.635 (99,2910 %)
Non: 275 (0,5855 %)
Abs: 58 (0,1235 %)

3.7 Argimiro Vázquez Guillén
Si: 45.739 (99,6644 %)
Non: 92 (0,2005 %)
Abs: 62 (0,1351 %)

3.8 Ricardo Javier González Fernández
Si: 46.818 (99,6128 %)
Non: 120 (0,2553 %)
Abs: 62 (0,1319 %)

3.9 Germán Rodríguez Conchado
Si: 933 (11,8116 %)
Non: 6.934 (87,7833 %)
Abs: 32 (0,4051 %)

Cuarto.- Delegación de facultades:

Si: 45.695 (99,7033 %)
Non: 92 (0,2007 %)
Abs: 44 (0,0960 %)